Lô nuôi khungmien trung Lô Bạch Thủ số siêu đẹp hôm nay rong bach kim số siêu đẹp hôm nayqc

Soi Cầu Lấy Số Đẹp Ngày 25/02/2018

Thần Tài Phán Số Cầu Đẹp Kết Quả Siêu Chuẩn
Nhanh tay lấy số chuẩn
Tổng đài 8x85 phân tích số đẹp
soạn tin: gửi
Administrator Mở bát dự đoán giờ vàng
(1:00:00 - 18:20:00)
Mở Bát Soi Xổ Số Miền Bắc ngày 25/02/2018

Xổ số kiến thiết "ích nước lợi nhà"

GIẢI ĐẤU VINH DANH BẢNG VÀNG DIỄN ĐÀN CHOTSO.COM THÁNG 01/2018

bảng vàng chốt số
BẢNG ĐIỂM VINH DANH TOP 10 CAO THỦ ĐỀ TÍNH ĐẾN NGÀY 31/01/2018
BẢNG ĐIỂM VINH DANH TOP 10 CAO THỦ LÔ TÍNH ĐẾN NGÀY 31/01/2018
Danh sách thành viên tham gia thi đấu ngày: 25/02/2018
Đặc Biệt Và Loto thi đầu được chốt nhiều 25/02/2018
ĐẶC BIỆT
LÔ TÔ
Top 5 số ĐẶC BIỆT thi đấu chốt nhiều 31-01-2018
Cặp Số
Đầu
Đuôi
Bạch thủ
Top 5 số LÔ TÔ thi đấu chốt nhiều 31-01-2018
Cặp Số
Đầu
Đuôi
Bạch thủ
Hôm nay 25/02/2018, Hôm nay thi đấu bạn kết số nào?
Qui định chốt số thi đấu hợp lệ
Chốt các cặp số
Chốt bạch thủ
BTD và 5 số đề không được trùng nhau
BTL và STL không được trùng nhau
Danh sách điểm tích lũy thành viên tham gia thi đấu đề tháng 01/2018
1.Cocipa: (Điểm ĐB:5) | (Điểm Lô:33) | 31/01/2018
2.Voirung: (Điểm ĐB:5) | (Điểm Lô:54) | 31/01/2018
3.Bavan113: (Điểm ĐB:5) | (Điểm Lô:27) | 31/01/2018
4.Songsongthu: (Điểm ĐB:4) | (Điểm Lô:28) | 31/01/2018
5.Thongditdaisu: (Điểm ĐB:4) | (Điểm Lô:31) | 31/01/2018
6.khanhnguyen4: (Điểm ĐB:4) | (Điểm Lô:37) | 31/01/2018
7.ductruong: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:17) | 31/01/2018
8.Qt85: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:22) | 31/01/2018
9.Phonglc24: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:7) | 31/01/2018
10.Hobinh86: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:37) | 31/01/2018
11.tanhhieu: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:45) | 31/01/2018
12.thandu: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:45) | 31/01/2018
13.minhkhoa85: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:29) | 31/01/2018
14.kenni: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:46) | 31/01/2018
15.HongHa: (Điểm ĐB:3) | (Điểm Lô:29) | 31/01/2018
16.Phuvo1379: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:34) | 31/01/2018
17.bachthu86: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:9) | 31/01/2018
18.Chung124: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:15) | 31/01/2018
19.tranodoi: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:30) | 31/01/2018
20.Phudung: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:50) | 31/01/2018
21.Annhieu: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:15) | 31/01/2018
22.Tranluu1987: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:26) | 31/01/2018
23.duongub85: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:26) | 31/01/2018
24.MeoMeo6886: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:39) | 31/01/2018
25.Tapchoi90: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:6) | 31/01/2018
26.cuocsongtuoidep: (Điểm ĐB:2) | (Điểm Lô:20) | 31/01/2018
27.gietkudong: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:28) | 31/01/2018
28.Saobang6886: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:22) | 31/01/2018
29.Tamphan: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:7) | 31/01/2018
30.badboy: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:24) | 31/01/2018
31.Bily454: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:35) | 31/01/2018
32.Supinam94: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:2) | 31/01/2018
33.GaConLonTon: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:5) | 31/01/2018
34.Muasaobang7979: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:9) | 31/01/2018
35.Ghetlode: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:28) | 31/01/2018
36.Khongten668: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:46) | 31/01/2018
37.Minh668: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:20) | 31/01/2018
38.honanhemyeunhe: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:8) | 31/01/2018
39.giahai37: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:2) | 31/01/2018
40.Bellion: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:12) | 31/01/2018
41.thamsatlo2018: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:22) | 31/01/2018
42.Topvatop: (Điểm ĐB:1) | (Điểm Lô:2) | 31/01/2018
Danh sách điểm tích lũy thành viên tham gia thi đấu lô tháng 01/2018
1.naythuamaithang: (Điểm Lô:54) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
2.Voirung: (Điểm Lô:54) | (Điểm ĐB:5) | 31/01/2018
3.Phudung: (Điểm Lô:50) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
4.Xiuchu: (Điểm Lô:49) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
5.Khongten668: (Điểm Lô:46) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
6.kenni: (Điểm Lô:46) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
7.tanhhieu: (Điểm Lô:45) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
8.thandu: (Điểm Lô:45) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
9.MeoMeo6886: (Điểm Lô:39) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
10.vuichoichut79: (Điểm Lô:38) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
11.Hobinh86: (Điểm Lô:37) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
12.khanhnguyen4: (Điểm Lô:37) | (Điểm ĐB:4) | 31/01/2018
13.veu22: (Điểm Lô:36) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
14.Bily454: (Điểm Lô:35) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
15.Phuvo1379: (Điểm Lô:34) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
16.Cocipa: (Điểm Lô:33) | (Điểm ĐB:5) | 31/01/2018
17.echcon: (Điểm Lô:33) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
18.Newtstar: (Điểm Lô:32) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
19.Vanhop: (Điểm Lô:32) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
20.Thongditdaisu: (Điểm Lô:31) | (Điểm ĐB:4) | 31/01/2018
21.tranodoi: (Điểm Lô:30) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
22.minhkhoa85: (Điểm Lô:29) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
23.HongHa: (Điểm Lô:29) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
24.gietkudong: (Điểm Lô:28) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
25.Songsongthu: (Điểm Lô:28) | (Điểm ĐB:4) | 31/01/2018
26.Ghetlode: (Điểm Lô:28) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
27.khung3: (Điểm Lô:28) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
28.Bavan113: (Điểm Lô:27) | (Điểm ĐB:5) | 31/01/2018
29.Quy86: (Điểm Lô:27) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
30.haicpm: (Điểm Lô:26) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
31.Tranluu1987: (Điểm Lô:26) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
32.duongub85: (Điểm Lô:26) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
33.badboy: (Điểm Lô:24) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
34.Locp: (Điểm Lô:24) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
35.Phatthu: (Điểm Lô:23) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
36.Saobang6886: (Điểm Lô:22) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
37.Qt85: (Điểm Lô:22) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
38.Trungderoi123: (Điểm Lô:22) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
39.thamsatlo2018: (Điểm Lô:22) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
40.Caotoan: (Điểm Lô:21) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
41.TABC: (Điểm Lô:20) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
42.Minh668: (Điểm Lô:20) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
43.cuocsongtuoidep: (Điểm Lô:20) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
44.Lochotso123: (Điểm Lô:19) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
45.Khatvong6h30: (Điểm Lô:18) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
46.ductruong: (Điểm Lô:17) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
47.Vanha: (Điểm Lô:17) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
48.nhim86: (Điểm Lô:17) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
49.Pinion: (Điểm Lô:16) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
50.Chung124: (Điểm Lô:15) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
51.Hungvip87: (Điểm Lô:15) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
52.Annhieu: (Điểm Lô:15) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
53.Minhthuong: (Điểm Lô:14) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
54.ThanhBTL: (Điểm Lô:14) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
55.Bellion: (Điểm Lô:12) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
56.Thethaotritue: (Điểm Lô:11) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
57.Luanbg87: (Điểm Lô:11) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
58.Suytdeptrai: (Điểm Lô:11) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
59.Dunghp: (Điểm Lô:10) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
60.bachthu86: (Điểm Lô:9) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
61.Thienan5514: (Điểm Lô:9) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
62.Muasaobang7979: (Điểm Lô:9) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
63.Tieubachlong: (Điểm Lô:9) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
64.vanbrave: (Điểm Lô:9) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
65.Hoanganh7888: (Điểm Lô:8) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
66.honanhemyeunhe: (Điểm Lô:8) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
67.anhkimanh168: (Điểm Lô:8) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
68.Tamphan: (Điểm Lô:7) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
69.Phonglc24: (Điểm Lô:7) | (Điểm ĐB:3) | 31/01/2018
70.0976607693: (Điểm Lô:7) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
71.Hiepga89: (Điểm Lô:7) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
72.lekhanhbv: (Điểm Lô:6) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
73.Tapchoi90: (Điểm Lô:6) | (Điểm ĐB:2) | 31/01/2018
74.GaConLonTon: (Điểm Lô:5) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
75.wuanggh: (Điểm Lô:5) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
76.Hunglong86: (Điểm Lô:4) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
77.LongTB: (Điểm Lô:4) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
78.thienthuylinh: (Điểm Lô:4) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
79.SoaiCa8686: (Điểm Lô:4) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
80.ToanGumiho: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
81.MinkThank: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
82.Bietroi: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
83.Nunhichotso: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
84.Trungmaicp123: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
85.Congtubaclieu: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
86.Thucvat: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
87.Songmai: (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
88.thaibac: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
89.Lamphong1234: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
90.HoaKaka9x: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
91.Supinam94: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
92.Kong9999: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
93.0918000678: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
94.SK222222: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
95.Nghia12: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
96.giahai37: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
97.Topvatop: (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:1) | 31/01/2018
98.Sondiec: (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
99.cutiphanglo: (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
100.Locuango: (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
101.vinhsiro: (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
102.0985350549: (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
103.ANXIEN4: (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
104.anhthutn12: (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0) | 31/01/2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 31-01-2018
echcon đã chốt: Cặp Lô: 28,82 BT: 23
Lúc: 03:14:20 - 31/01/2018 (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0)
Ghetlode đã chốt: Cặp ĐB: 24,42,22,, BT: 30, Cặp Lô: 24,42 BT: 22
Lúc: 06:42:25 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Caotoan đã chốt: Cặp Lô: 19,91 BT: 82
Lúc: 09:16:17 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
ToanGumiho đã chốt: Cặp ĐB: 66,77,88,99,71, BT: 17, Cặp Lô: 39,06,48,86,08 BT: 48
Lúc: 10:42:10 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Newtstar đã chốt: Cặp ĐB: 40,41,42,43,44, BT: 46, Cặp Lô: 62,77 BT: 46
Lúc: 16:03:51 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Voirung đã chốt: Cặp ĐB: 46,64,53,35,55,, BT: 09, Cặp Lô: 01,08 BT: 09
Lúc: 11:34:27 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
HongHa đã chốt: Cặp ĐB: 01,10,51,78,87, BT: 36, Cặp Lô: 28,58 BT: 82
Lúc: 15:22:39 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Luanbg87 đã chốt: Cặp Lô: 48,84 BT: 39
Lúc: 15:15:18 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Cocipa đã chốt: Cặp ĐB: 91,92,93,94,97, BT: 95, Cặp Lô: 79,97 BT: 53
Lúc: 13:58:06 - 31/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Xiuchu đã chốt: Cặp Lô: 66,73 BT: 61
Lúc: 00:15:48 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Vanhop đã chốt: Cặp Lô: 81,82 BT: 24
Lúc: 09:09:20 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
duongub85 đã chốt: Cặp ĐB: 11,22,33,77,88, BT: 99, Cặp Lô: 10,19 BT: 18
Lúc: 13:26:24 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
MeoMeo6886 đã chốt: Cặp ĐB: 12,16,54,92,84, BT: 02, Cặp Lô: 54,92 BT: 16
Lúc: 16:39:29 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
honanhemyeunhe đã chốt: Cặp ĐB: 70,71,99,79,97, Đầu: 6, Đuôi: 1, BT: 61, Cặp Lô: 61,73,56,59,48 BT: 63
Lúc: 16:42:36 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Khongten668 đã chốt: Cặp ĐB: 35,53,58,59,95, BT: 85, Cặp Lô: 39,48 BT: 94
Lúc: 11:49:22 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
minhkhoa85 đã chốt: Cặp ĐB: 96,15,16,27,37, BT: 69, Cặp Lô: 42,15 BT: 69
Lúc: 12:17:20 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
nhim86 đã chốt: Cặp Lô: 23,66 BT: 32
Lúc: 11:53:11 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Bavan113 đã chốt: Cặp ĐB: 50,51,53,56,57, BT: 59, Cặp Lô: 23,24 BT: 25
Lúc: 12:14:34 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
naythuamaithang đã chốt: Cặp Lô: 73,78 BT: 79
Lúc: 12:42:13 - 31/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Hobinh86 đã chốt: Cặp ĐB: 13,14,15,19,65, BT: 10, Cặp Lô: 56,65 BT: 14
Lúc: 00:11:43 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
thienthuylinh đã chốt: Cặp Lô: 22, BT: 22
Lúc: 00:57:25 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
vuichoichut79 đã chốt: Cặp Lô: 94,42 BT: 66
Lúc: 00:02:39 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Phudung đã chốt: Cặp ĐB: 34,43,36,63,07, BT: 70, Cặp Lô: 13,31 BT: 68
Lúc: 00:53:55 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
kenni đã chốt: Cặp ĐB: 11,33,77,88,75, BT: 66, Cặp Lô: 25,39 BT: 52
Lúc: 06:11:33 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Phuvo1379 đã chốt: Cặp ĐB: 61,63,64,65,67, BT: 69, Cặp Lô: 66,97 BT: 79
Lúc: 09:33:45 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Songsongthu đã chốt: Cặp ĐB: 07,70,16,90,78, BT: 76, Cặp Lô: 14,41 BT: 28
Lúc: 11:15:21 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
tanhhieu đã chốt: Cặp ĐB: 99,88,77,66,55, BT: 86, Cặp Lô: 68,93 BT: 59
Lúc: 11:30:32 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
thandu đã chốt: Cặp ĐB: 61,12,21,13,31, BT: 16, Cặp Lô: 36,63 BT: 01
Lúc: 11:54:01 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Thongditdaisu đã chốt: Cặp ĐB: 01,02,03,04,05, BT: 06,
Lúc: 12:33:53 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Vanha đã chốt: Cặp Lô: 65,24 BT: 01
Lúc: 13:44:36 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
TABC đã chốt: Cặp Lô: 36,63 BT: 30
Lúc: 16:21:59 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Trungderoi123 đã chốt: Cặp ĐB: 96,50,52,70,34, BT: 32, Cặp Lô: 01,11 BT: 07
Lúc: 16:35:14 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
khung3 đã chốt: Cặp Lô: 61,68 BT: 67
Lúc: 15:11:33 - 31/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 30-01-2018
vuichoichut79 đã chốt: Cặp Lô: 00,77 BT: 91
Lúc: 08:11:58 - 30/01/2018 (Điểm Lô:4) | (Điểm ĐB:0)
Phudung đã chốt: Cặp ĐB: 57,75,39,93,99, BT: 44, Cặp Lô: 19,91 BT: 56
Lúc: 00:13:53 - 30/01/2018 (Điểm Lô:4) | (Điểm ĐB:0)
Thongditdaisu đã chốt: Cặp ĐB: 65,64,67,69,61, BT: 66, Cặp Lô: 56,62 BT: 55
Lúc: 04:57:25 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Hobinh86 đã chốt: Cặp ĐB: 65,77,67,79,69, BT: 66, Cặp Lô: 56,65 BT: 14
Lúc: 00:37:56 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Vanhop đã chốt: Cặp Lô: 36,63 BT: 56
Lúc: 08:48:19 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Songsongthu đã chốt: Cặp ĐB: 16,61,66,98,94, BT: 62, Cặp Lô: 37,73 BT: 62
Lúc: 09:45:41 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
tranodoi đã chốt: Cặp ĐB: 11,33,88,66,22, BT: 60, Cặp Lô: 20,02 BT: 60
Lúc: 12:14:38 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Newtstar đã chốt: Cặp ĐB: 65,10,09,11,30, BT: 65, Cặp Lô: 65,56 BT: 10
Lúc: 12:41:51 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
naythuamaithang đã chốt: Cặp Lô: 65,75 BT: 23
Lúc: 12:08:28 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Voirung đã chốt: Cặp ĐB: 40,41,43,48,98, BT: 09, Cặp Lô: 95,59 BT: 49
Lúc: 14:56:19 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
tanhhieu đã chốt: Cặp ĐB: 16,61,66,15,13, BT: 11, Cặp Lô: 67,91 BT: 53
Lúc: 12:39:37 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
veu22 đã chốt: Cặp ĐB: 50,59,95,09,56, BT: 90, Cặp Lô: 31,75 BT: 05
Lúc: 16:52:33 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
MeoMeo6886 đã chốt: Cặp ĐB: 07,16,76,27,84,, BT: 02, Cặp Lô: 52,84 BT: 02
Lúc: 16:38:45 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
minhkhoa85 đã chốt: Cặp ĐB: 03,30,39,93,23, BT: 32, Cặp Lô: 67,30 BT: 03
Lúc: 11:44:51 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
HongHa đã chốt: Cặp ĐB: 03,30,27,72,48, BT: 84, Cặp Lô: 28,82 BT: 03
Lúc: 11:48:50 - 30/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
nhim86 đã chốt: Cặp Lô: 63,62 BT: 36
Lúc: 00:50:32 - 30/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
echcon đã chốt: Cặp Lô: 04,40 BT: 23
Lúc: 03:32:24 - 30/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Bily454 đã chốt: Cặp ĐB: 17,59,98,97,79, BT: 71, Cặp Lô: 23,65 BT: 09
Lúc: 16:04:46 - 30/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Khongten668 đã chốt: Cặp ĐB: 40,59,09,90,08, BT: 04, Cặp Lô: 16,38 BT: 42
Lúc: 09:35:22 - 30/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Phuvo1379 đã chốt: Cặp ĐB: 19,59,69,79,99, BT: 89, Cặp Lô: 97,99 BT: 71
Lúc: 10:26:30 - 30/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Cocipa đã chốt: Cặp ĐB: 97,91,92,93,94, BT: 95, Cặp Lô: 49,94 BT: 58
Lúc: 13:11:00 - 30/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Xiuchu đã chốt: Cặp Lô: 03,54 BT: 36
Lúc: 06:07:23 - 30/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
gietkudong đã chốt: Cặp ĐB: 01,10,64,46,62, Cặp Lô: 01,10 BT: 77
Lúc: 01:51:26 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
ToanGumiho đã chốt: Cặp ĐB: 32,42,72,69, Đầu: 9, Đuôi: 2, BT: 72, Cặp Lô: 32,42,72,49,69 BT: 72
Lúc: 08:22:15 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
duongub85 đã chốt: Cặp ĐB: 16,17,19,14,26, BT: 18, Cặp Lô: 19,10 BT: 18
Lúc: 07:56:57 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Quy86 đã chốt: Cặp ĐB: 28,82,00,55,77, BT: 44, Cặp Lô: 28,82 BT: 44
Lúc: 09:54:22 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Minhthuong đã chốt: Cặp Lô: 00,01, BT: 60
Lúc: 10:03:59 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
0976607693 đã chốt: Cặp Lô: 76,18,87 BT: 18
Lúc: 10:42:54 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Ghetlode đã chốt: Cặp ĐB: 56,65,66, BT: 30, Cặp Lô: 17,71 BT: 33
Lúc: 11:26:02 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
thandu đã chốt: Cặp ĐB: 90,59,95,05,50, BT: 09, Cặp Lô: 36,63 BT: 01
Lúc: 11:50:20 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Bavan113 đã chốt: Cặp ĐB: 80,83,84,85,86, BT: 89, Cặp Lô: 87,89 BT: 86
Lúc: 12:21:21 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Vanha đã chốt: Cặp Lô: 28,30 BT: 61
Lúc: 06:53:46 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
thienthuylinh đã chốt: Cặp Lô: 28,00,01 BT: 14
Lúc: 15:53:32 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
honanhemyeunhe đã chốt: Cặp ĐB: 41,70,71,61, Đầu: 4, Đuôi: 1, BT: 82, Cặp Lô: 61,63,66,55,59 BT: 73
Lúc: 17:38:51 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Minh668 đã chốt: Cặp ĐB: 26,62,29,92,09, BT: 19, Cặp Lô: 22,55 BT: 77
Lúc: 12:38:02 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:1)
kenni đã chốt: Cặp ĐB: 65,56,93,39,96, BT: 69, Cặp Lô: 28,60 BT: 92
Lúc: 06:14:34 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
khung3 đã chốt: Cặp Lô: 61,68 BT: 67
Lúc: 15:41:54 - 30/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 29-01-2018
Khongten668 đã chốt: Cặp Lô: 32,78 BT: 35
Lúc: 08:03:38 - 29/01/2018 (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0)
Vanha đã chốt: Cặp Lô: 26,62 BT: 11
Lúc: 07:06:11 - 29/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Xiuchu đã chốt: Cặp Lô: 48,84 BT: 70
Lúc: 12:24:01 - 29/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Phudung đã chốt: Cặp ĐB: 24,42,48,84,34, BT: 43, Cặp Lô: 26,62 BT: 54
Lúc: 00:19:57 - 29/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Vanhop đã chốt: Cặp Lô: 36,63 BT: 94
Lúc: 05:39:58 - 29/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
MeoMeo6886 đã chốt: Cặp ĐB: 06,26,52,12,84, BT: 02, Cặp Lô: 52,84 BT: 02
Lúc: 15:16:16 - 29/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Bily454 đã chốt: Cặp Lô: 32,99 BT: 23
Lúc: 10:00:33 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Songsongthu đã chốt: Cặp ĐB: 34,36,58,74,76, BT: 32, Cặp Lô: 37,73 BT: 52
Lúc: 00:32:20 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Caotoan đã chốt: Cặp Lô: 49,94 BT: 36
Lúc: 05:37:22 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
kenni đã chốt: Cặp Lô: 41,84 BT: 66
Lúc: 06:10:44 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
echcon đã chốt: Cặp Lô: 23,32 BT: 77
Lúc: 15:07:30 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
HoaKaka9x đã chốt: Cặp ĐB: 16,61,18,81, BT: 66, Cặp Lô: 07,70 BT: 66
Lúc: 13:19:47 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Voirung đã chốt: Cặp ĐB: 05,08,09,68,58, BT: 18, Cặp Lô: 49,94 BT: 79
Lúc: 15:30:03 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
duongub85 đã chốt: Cặp ĐB: 34,43,60,06,70, BT: 18, Cặp Lô: 15,43 BT: 18
Lúc: 10:46:08 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
thamsatlo2018 đã chốt: Cặp ĐB: 11,66,33,55,99, BT: 88, Cặp Lô: 57,59 BT: 48
Lúc: 17:51:30 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Minhthuong đã chốt: Cặp Lô: 35,66 BT: 60
Lúc: 17:07:31 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Cocipa đã chốt: Cặp ĐB: 90,91,92,93,94, BT: 95, Cặp Lô: 02,20 BT: 46
Lúc: 12:55:40 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
HongHa đã chốt: Cặp ĐB: 11,22,33,44,88, BT: 77, Cặp Lô: 04,14 BT: 03
Lúc: 12:08:16 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
thandu đã chốt: Cặp ĐB: 16,11,66,56,65, BT: 61, Cặp Lô: 04,40 BT: 44
Lúc: 12:14:51 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
naythuamaithang đã chốt: Cặp Lô: 56,57 BT: 65
Lúc: 12:16:41 - 29/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Tranluu1987 đã chốt: Cặp ĐB: 70,72,73,74,77, BT: 78, Cặp Lô: 91,07 BT: 03
Lúc: 07:01:18 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
minhkhoa85 đã chốt: Cặp ĐB: 45,54,90,09,95, BT: 87, Cặp Lô: 46,64 BT: 09
Lúc: 12:24:02 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Hobinh86 đã chốt: Cặp ĐB: 65,11,99,95,33, BT: 88, Cặp Lô: 36,63 BT: 66
Lúc: 09:13:07 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Qt85 đã chốt: Cặp ĐB: 85,86,68,18,81, BT: 58, Cặp Lô: 29,92 BT: 31
Lúc: 15:01:32 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Thongditdaisu đã chốt: Cặp ĐB: 11,22,33,44,99, BT: 36, Cặp Lô: 36,63 BT: 14
Lúc: 05:09:46 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
thienthuylinh đã chốt: Cặp ĐB: 00,01,03,30,28, BT: 36, Cặp Lô: 01,30 BT: 00
Lúc: 14:26:10 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
khanhnguyen4 đã chốt: Cặp ĐB: 03,30,06,60,08, BT: 80, Cặp Lô: 30,03 BT: 66
Lúc: 14:11:14 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
veu22 đã chốt: Cặp ĐB: 84,66,60,96,16, BT: 11, Cặp Lô: 76,20 BT: 58
Lúc: 14:16:52 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
honanhemyeunhe đã chốt: Cặp ĐB: 61,44,70,99,71, Đầu: 4, Đuôi: 1, BT: 41, Cặp Lô: ,04,40,99,54,66 BT: 97
Lúc: 13:50:35 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
khung3 đã chốt: Cặp Lô: 59,10 BT: 58
Lúc: 17:23:39 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
ToanGumiho đã chốt: Cặp ĐB: 11,88,99,22,77, BT: 88, Cặp Lô: 48,84 BT: 09
Lúc: 08:47:12 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Quy86 đã chốt: Cặp ĐB: 00,22,44,66,55, BT: 77, Cặp Lô: 28,82 BT: 44
Lúc: 09:19:21 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Phuvo1379 đã chốt: Cặp ĐB: 27,37,57,73,75, BT: 97, Cặp Lô: 52,71, BT: 55
Lúc: 09:55:29 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Phatthu đã chốt: Cặp ĐB: 65,66,67,68,69, BT: 99, Cặp Lô: 67,76 BT: 66
Lúc: 16:08:43 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
ThanhBTL đã chốt: Cặp ĐB: 95,59,09,90,54, BT: 45, Cặp Lô: 85,13 BT: 31
Lúc: 16:38:26 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
TABC đã chốt: Cặp ĐB: 03,30,59,95,33, BT: 84, Cặp Lô: 65,84 BT: 59
Lúc: 10:58:13 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
tanhhieu đã chốt: Cặp ĐB: 16,61,66,90,99, BT: 11, Cặp Lô: 14,62 BT: 13
Lúc: 12:48:29 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Trungderoi123 đã chốt: Cặp ĐB: 61,52,51,91,54, BT: 82, Cặp Lô: 48,84 BT: 66
Lúc: 09:01:29 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
vuichoichut79 đã chốt: Cặp Lô: 79,97 BT: 14
Lúc: 06:18:03 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
ductruong đã chốt: Cặp ĐB: 20,02,04,24,26, BT: 22, Cặp Lô: 66,67 BT: 51
Lúc: 12:27:09 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Newtstar đã chốt: Cặp ĐB: 71,12,73,75,77, BT: 72, Cặp Lô: 56,65 BT: 25
Lúc: 12:43:54 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Bavan113 đã chốt: Cặp ĐB: 61,62,63,64,67, BT: 69, Cặp Lô: 62,63 BT: 64
Lúc: 12:38:35 - 29/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 28-01-2018
0976607693 đã chốt: Cặp ĐB: 90,91,92,93, BT: 94, Cặp Lô: 90,94 BT: 58
Lúc: 05:44:27 - 28/01/2018 (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0)
Phuvo1379 đã chốt: Cặp ĐB: 14,15,16,17,18, BT: 19, Cặp Lô: 25,52 BT: 98
Lúc: 08:39:44 - 28/01/2018 (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0)
Bavan113 đã chốt: Cặp ĐB: 50,51,52,56,57, BT: 59, Cặp Lô: 29,28 BT: 51
Lúc: 12:36:13 - 28/01/2018 (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:1)
Xiuchu đã chốt: Cặp Lô: 35,83 BT: 98
Lúc: 12:44:10 - 28/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
duongub85 đã chốt: Cặp ĐB: 15,25,35,55,75, BT: 85, Cặp Lô: 33,55 BT: 85
Lúc: 08:40:19 - 28/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Newtstar đã chốt: Cặp ĐB: 27,25,26,24,38, BT: 29, Cặp Lô: 65,09 BT: 25
Lúc: 16:34:19 - 28/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
veu22 đã chốt: Cặp ĐB: 18,67,76,33,81, Đầu: 1, Đuôi: 3, BT: 18, Cặp Lô: 67,36 BT: 21
Lúc: 17:58:31 - 28/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Hobinh86 đã chốt: Cặp ĐB: 29,39,99,44,49, BT: 94, Cặp Lô: 13,31 BT: 49
Lúc: 11:02:26 - 28/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
kenni đã chốt: Cặp ĐB: 22,52,95,93,38, BT: 24, Cặp Lô: 25,75 BT: 52
Lúc: 06:37:10 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
vuichoichut79 đã chốt: Cặp Lô: 18,38 BT: 89
Lúc: 00:26:56 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Cocipa đã chốt: Cặp ĐB: 91,92,93,94,95, BT: 96, Cặp Lô: 76,67 BT: 32
Lúc: 16:02:32 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Khongten668 đã chốt: Cặp Lô: 18,03 BT: 63
Lúc: 15:59:43 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
Vanha đã chốt: Cặp Lô: 65,50 BT: 99
Lúc: 10:47:07 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
minhkhoa85 đã chốt: Cặp ĐB: 59,95,15,51,53, BT: 31, Cặp Lô: 51,92 BT: 31
Lúc: 09:58:07 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:1)
HoaKaka9x đã chốt: Cặp ĐB: 35,53,25,52,85, Đầu: 9, Đuôi: 9, BT: 58, Cặp Lô: 73,98 BT: 60
Lúc: 14:27:12 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
khanhnguyen4 đã chốt: Cặp ĐB: 08,80,03,30,88, BT: 33, Cặp Lô: 08,80 BT: 89
Lúc: 11:26:37 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
honanhemyeunhe đã chốt: Cặp ĐB: 14,16,41,71,79, Đầu: 7, Đuôi: 0, BT: 70, Cặp Lô: 18,73,59,04,40 BT: 69
Lúc: 14:01:03 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
khung3 đã chốt: Cặp Lô: 40,49 BT: 47
Lúc: 17:13:18 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
echcon đã chốt: Cặp Lô: 89,98 BT: 23
Lúc: 11:31:48 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
naythuamaithang đã chốt: Cặp Lô: 25,52 BT: 37
Lúc: 12:06:01 - 28/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
thienthuylinh đã chốt: Cặp ĐB: 28,01,03,04,38, BT: 36, Cặp Lô: 01,03,36 BT: 39
Lúc: 01:06:06 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Linhmai đã chốt: Cặp ĐB: 33,34, Đầu: 3, Đuôi: 4, BT: 34, Cặp Lô: 13,31 Đầu: 3 Đuôi: 2 BT: 31
Lúc: 04:42:25 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Thongditdaisu đã chốt: Cặp ĐB: 11,22,33,44,55, BT: 99, Cặp Lô: 36,63 BT: 97
Lúc: 05:25:54 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
TABC đã chốt: Cặp ĐB: 57,75,23,33,22, BT: 84, Cặp Lô: 57,75 BT: 84
Lúc: 07:38:18 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
ToanGumiho đã chốt: Cặp ĐB: 34,35,36,37,38, BT: 88, Cặp Lô: 56,60 BT: 31
Lúc: 07:13:07 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Phudung đã chốt: Cặp ĐB: 35,53,39,93,19, BT: 91, Cặp Lô: 04,40 BT: 02
Lúc: 00:41:19 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Ghetlode đã chốt: Cặp ĐB: 87,88,66,53,63, BT: 11, Cặp Lô: 36,63 BT: 05
Lúc: 07:03:42 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Trungderoi123 đã chốt: Cặp ĐB: 33,53,82,73,99, BT: 88, Cặp Lô: 37,73 BT: 44
Lúc: 10:24:25 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Quy86 đã chốt: Cặp ĐB: 00,22,44,55,66, BT: 77, Cặp Lô: 57,75 BT: 68
Lúc: 12:19:45 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
thandu đã chốt: Cặp ĐB: 92,16,61,11,66, BT: 29, Cặp Lô: 04,40 BT: 03
Lúc: 12:26:39 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Songsongthu đã chốt: Cặp ĐB: 56,52,34,10,70, BT: 58, Cặp Lô: 56,64 BT: 01
Lúc: 09:04:12 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
tanhhieu đã chốt: Cặp ĐB: 16,61,66,09,90, BT: 11, Cặp Lô: 31,99 BT: 13
Lúc: 10:24:48 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
MeoMeo6886 đã chốt: Cặp ĐB: 84,94,52,93,86, BT: 02, Cặp Lô: 39,52 BT: 84
Lúc: 16:38:00 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Vanhop đã chốt: Cặp Lô: 17,71 BT: 97
Lúc: 16:54:19 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Voirung đã chốt: Cặp ĐB: 36,63,13,31,68, BT: 86, Cặp Lô: 66,99 BT: 37
Lúc: 13:18:29 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
gietkudong đã chốt: Cặp ĐB: 67,76,06,60, Cặp Lô: 07,70 BT: 60
Lúc: 11:53:11 - 28/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 27-01-2018
Voirung đã chốt: Cặp ĐB: 75,57,17,71,91, BT: 27, Cặp Lô: 31,13 BT: 82
Lúc: 12:40:33 - 27/01/2018 (Điểm Lô:4) | (Điểm ĐB:0)
minhkhoa85 đã chốt: Cặp ĐB: 49,94,05,50,61, BT: 16, Cặp Lô: 13,50 BT: 05
Lúc: 07:09:52 - 27/01/2018 (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0)
honanhemyeunhe đã chốt: Cặp ĐB: 41,61,14,70,71, Đầu: 7, Đuôi: 0, BT: 70, Cặp Lô: 09,05,61,41,88 BT: 61
Lúc: 16:25:47 - 27/01/2018 (Điểm Lô:3) | (Điểm ĐB:0)
MeoMeo6886 đã chốt: Cặp ĐB: 52,84,94,93,39, BT: 02, Cặp Lô: 84,52 BT: 02
Lúc: 15:07:40 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
thamsatlo2018 đã chốt: Cặp ĐB: 83,72,33,88,99, BT: 94, Cặp Lô: 05,50 BT: 94
Lúc: 00:20:41 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:1)
veu22 đã chốt: Cặp ĐB: 16,61,66,27,72, BT: 11, Cặp Lô: 82,87 BT: 48
Lúc: 16:35:35 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Vanhop đã chốt: Cặp Lô: 05,50 BT: 26
Lúc: 16:40:41 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Thethaotritue đã chốt: Cặp ĐB: 61,26,12,21,17, BT: 62, Cặp Lô: 50,05 BT: 40
Lúc: 13:55:39 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
thandu đã chốt: Cặp ĐB: 16,11,66,18,81, BT: 61, Cặp Lô: 05,50 BT: 03
Lúc: 10:32:48 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Hobinh86 đã chốt: Cặp ĐB: 48,49,94,27,59, BT: 56, Cặp Lô: 05,50 BT: 59
Lúc: 11:17:01 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
naythuamaithang đã chốt: Cặp Lô: 05,53 BT: 37
Lúc: 11:32:58 - 27/01/2018 (Điểm Lô:2) | (Điểm ĐB:0)
Thongditdaisu đã chốt: Cặp ĐB: 91,92,93,94,95, BT: 96, Cặp Lô: 15,73 BT: 37
Lúc: 07:09:40 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
thienthuylinh đã chốt: Cặp ĐB: 19,29,39,49,59, BT: 69, Cặp Lô: 49,29,39 BT: 04
Lúc: 00:37:03 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
tanhhieu đã chốt: Cặp ĐB: 11,16,61,88,33, BT: 66, Cặp Lô: 79,99 BT: 13
Lúc: 12:24:32 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
duongub85 đã chốt: Cặp ĐB: 05,50,55,95,85, BT: 59, Cặp Lô: 50,55 BT: 59
Lúc: 08:20:19 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
echcon đã chốt: Cặp Lô: 17,71 BT: 23
Lúc: 07:18:50 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
TABC đã chốt: Cặp ĐB: 33,88,01,15,51, BT: 23, Cặp Lô: 15,51 BT: 08
Lúc: 05:45:23 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
kenni đã chốt: Cặp ĐB: 27,37,78,77,07, BT: 87, Cặp Lô: 50,52 BT: 51
Lúc: 06:20:35 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
badboy đã chốt: Cặp ĐB: 29,92,38,83,02, BT: 20, Cặp Lô: 29,92 BT: 22
Lúc: 10:23:46 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:1)
Bavan113 đã chốt: Cặp ĐB: 30,31,34,35,37, BT: 74, Cặp Lô: 23,29 BT: 94
Lúc: 12:35:40 - 27/01/2018 (Điểm Lô:1) | (Điểm ĐB:0)
HongHa đã chốt: Cặp ĐB: 23,32,48,84,38, BT: 83, Cặp Lô: 25,52 BT: 03
Lúc: 15:58:46 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:2)
Newtstar đã chốt: Cặp ĐB: 14,41,72,73,74, BT: 25, Cặp Lô: 14,41 BT: 25
Lúc: 16:05:00 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Phudung đã chốt: Cặp ĐB: 48,84,09,90,56, BT: 65, Cặp Lô: 94,97 BT: 00
Lúc: 00:20:30 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Khongten668 đã chốt: Cặp ĐB: 06,36,63,56,65, BT: 60, Cặp Lô: 04,40 BT: 92
Lúc: 13:55:18 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
gietkudong đã chốt: Cặp Lô: 49,94 BT: 51
Lúc: 07:15:20 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
vuichoichut79 đã chốt: Cặp Lô: 48,87 BT: 73
Lúc: 08:00:18 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
ToanGumiho đã chốt: Cặp ĐB: 58,85,95,96,97, BT: 99, Cặp Lô: 73,78 BT: 65
Lúc: 08:14:54 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
haicpm đã chốt: Cặp Lô: 69,99 BT: 39
Lúc: 06:20:48 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Xiuchu đã chốt: Cặp Lô: 74,99 BT: 65
Lúc: 06:09:49 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
khung3 đã chốt: Cặp Lô: 44,45 BT: 98
Lúc: 17:25:38 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Songsongthu đã chốt: Cặp ĐB: 32,34,70,78,96, BT: 52, Cặp Lô: 37,73 BT: 52
Lúc: 06:55:35 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Minhthuong đã chốt: Cặp Lô: 04,25 BT: 87
Lúc: 07:50:37 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Phuvo1379 đã chốt: Cặp ĐB: 19,79,29,59,94, BT: 98, Cặp Lô: 25,52 BT: 65
Lúc: 09:25:08 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Tranluu1987 đã chốt: Cặp ĐB: 70,72,74,37,27, BT: 73, Cặp Lô: 87,25 BT: 98
Lúc: 13:55:30 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
tranodoi đã chốt: Cặp ĐB: 92,93,94,82,82, BT: 86, Cặp Lô: 25,52 BT: 65
Lúc: 13:22:11 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Cocipa đã chốt: Cặp ĐB: 92,93,95,97,94, BT: 91, Cặp Lô: 58,85 BT: 10
Lúc: 13:27:25 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Ghetlode đã chốt: Cặp ĐB: 66,88,29,92,36, BT: 63, Cặp Lô: 63,36 BT: 66
Lúc: 06:42:35 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
khanhnguyen4 đã chốt: Cặp ĐB: 19,29,59,69,79, BT: 39, Cặp Lô: 36,63 BT: 55
Lúc: 11:18:15 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Vanha đã chốt: Cặp Lô: 23,94 BT: 88
Lúc: 13:01:34 - 27/01/2018 (Điểm Lô:0) | (Điểm ĐB:0)
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 26-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 25-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 24-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 23-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 22-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 21-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 20-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 19-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 18-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 17-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 16-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 15-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 14-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 13-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 12-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 11-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 10-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 09-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 08-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 07-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 06-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 05-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: 04-01-2018
Danh sách điểm thành viên tham gia thi đấu ngày: từ 01-03-2018 đến 03-01-2018
Tình hình forum
Chào đón thánh số mới ra nhập: Thuongha
Tổng số thánh đã đăng kí 10470 thánh

Quy định và điều khoản tham gia website của chúng tôi sẽ được sửa để phù hợp hơn

1. Không khuyến khích ép buộc chèo kéo tham gia sử dụng dịch vụ trên websitle ( diễn đàn )tất cả đều là tự nguyện.

2. Không chịu bất cứ một trách nhiệm về tổn thất thiệt hại vật chất hay tinh thân nào về việc sử dụng các thông tin trên web.

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với những thông tin đưa ra vì đây chỉ là tham khảo cho người dùng tùy ý lựa chọn.

4. Hãy cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các đường text link , text link quảng cáo của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của các text link dẫn đến trang website đó.

5. Website site nghiêm cấm truy câp đối với đối tượng vị thành niên.

6.Không soi lô đề bán số lô đề , các cược và cá độ lô đề trái phép , không cung cấp số chơi lô đề

7.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin vào mục đích cá nhân của bạn.

soi cau 24h soi cau ,soi cau 88,lo nuoi , soi cau mien bac, soi cau mien nam, soi cau mien trung, dien dan soi cau, dien dan chem gio, soi cau mb, soi cau xs, soi cau lo de mien phi, soi cau lo de hang ngay , soi cau rong bach kim